Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Check CardKeep

Diarienummer
Koordinator EXPOGRAF CARDKEEP INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål är att skapa medvetenhet och en strategi för våra immateriella tillgångar. ExpoGraf CardKeep Int. är ett företag med fokus på nytänkande inom produktutveckling avseende plastkortsteknologi och tillbehör. Vi hoppas kunna skapa en strategi för hur vi skall arbeta med våra IP-tillgångar i framtiden och stärka företaget och därigenom göra oss än mer intressanta på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Zacco har haft möten med oss per telefon och på vårt kontor, vilket utmynnar i en IP-strategi, vilken hanterar alla våra immateriella tillgångar. Det finns en plan för hur vi skall hantera immateriella tillgångar iframtiden

Upplägg och genomförande

1) Vi har haft möten med Zacco, vilka resulterat i en IP-strategi 2) Vi har haft möten och samtal, från uppstart i Januari till projektslut i maj 3) Från vår sida framförallt personella resurser, där Håkan Boquist och Elisabeth Gao, VD och ekonomichef har arbetat med detta tillsammans med Zacco.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04836

Statistik för sidan