Inventering av svenska testresurser

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att inventera de Svenska testresurserna inom fordonssektorn har uppfyllts som ett första steg i att strukturera de Svenska testresurserna inom fordonssektorn.

Resultat och förväntade effekter

En inventering av Svenska testresurser inom fordonssektorn har tagits fram. Relevanta aktörer har kontaktats för att få en så komplett bild som möjligt. Vissa interna testresurser har man inte varit intresserad av att dela med sig av på grund av att det kan avslöja framtida produkter/lösningar. Denna lista med testresurser är ett första steg i att skapa en databas som kan underhållas så att vi kan hjälpa Svenska aktörer att hitta möjliga testresurser för deras forskning och utveckling.

Upplägg och genomförande

Relevanta aktörer har kontaktats för att skapa en bild av vilka testresurser som finns i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03601

Statistik för sidan