Internet of Medicine, Eurostars resebidrag

Diarienummer 2015-00508
Koordinator Wireless P2P Technologies AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med detta projekt har uppnåtts. Parter har träffats flera gånger i Norge för att skriva ner och förbättra en ansökan om programmet Eurostars. Denna ansökan har varit med 1 April 2015 helt skapas.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat har vi en ansökan redo för insändning med alla nödvändiga krav uppfyllda. Vi planerar att lägga fram den för Eurostars kommitté nästa kommande perioden.

Upplägg och genomförande

Partners har träffat tre gånger i Norge (Oslo och Gjøvik) under februari och flera gånger i mars för att arbeta med programmet och hitta relativa stödpartner. Som en stödjande partner som vi har hittat Oslo MedTech (http://www.oslomedtech.no/) som stöder vår ansökan via´letter av intent´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.