Internationell tillväxt i svenska modeföretag

Diarienummer 2012-01982
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 965 850 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att få en fördjupad insikt i hur modeföretag agerat och resonerat när de expanderat utomlands. Målet: ge en bild av vilka val som har varit framgångsrika, vilka svårigheter man har stött på, hur dessa har övervunnits. Olika intresseorganisationer vill få en fördjupad bild av vad som fungerar och vilka svårigheter som företagen möter vid internationell expansion för att också utforma lämpliga verktyg och organisera lämpliga aktiviteter. Kunskapen viktig också för utbildningen av de studenter som vill arbeta i modebranschen. 12 företag har intervjuats.

Resultat och förväntade effekter

Företagen har betonat några olika faktorer men alla är överens om att grunden till all framgång är en bra produkt med hög modegrad och det som är ett signum för de svenska modevarumärkena: bra kvalitet till ett relativt sett lågt pris som säljs i bra butikerna. Timingen är viktig, och att produkterna fyller ett behov på marknaden, oavsett när och var denna finns. De största fallgroparna är att satsa på för många marknader samtidigt och inte kontrollera kreditvärdigheter hos kunder. Betalningsströmmar ett av de stora problemen. Att hitta rätt partner är A och O. Många föredrar egna säljare

Upplägg och genomförande

Kriterier för företagen var att de skulle exportera utanför Norden, omsätta över 20 miljoner, ansvara för hela värdekedjan. Intervjuer av VD eller annan ledande person som deltagit i beslutsfattande och genomförandet. Alla intervjuer bandade, transkriberade och genomlästa av resp intervjuad person för kontroll av ev felaktigheter och möjliga tillägg. Strukturerade frågor. Varje företag analyserad för sig och sedan varje fråga för sig och över alla företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.