Interaktion mellan cyklar och motorfordon - vilken roll har infrastrukturdesign och fordonsegenskaper

Diarienummer 2018-02010
Koordinator Ramböll Sverige AB - RAMBÖLL SVERIGE AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 2 462 500 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI - 2018-03-20