Interaction Map (IM) for therapeutic antibodies

Diarienummer 2012-02356
Koordinator RIDGEVIEW DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Det här är företagets hemsida som anger vissa egenskaper av Interaction Map