Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel

Diarienummer 2016-04048
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser anses vara en viktig del av nästa generations produktionssystem för nya biologiska läkemedel. Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser har högre produktivitet och mindre fotavtryck jämfört med befintliga processer. Införandet av ny produktionsparadigm inom den biofarmaceutiska industrin kräver metoder och verktyg för processutveckling i alla stadier i utvecklingen av nya läkemedel. Denna ansökan kommer att tillföra design- och automationsverktyg för ökad flexibilitet och styrbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultatet i projektet är designmetodik för komplett integrerad kontinuerlig nedströmsprocess i lab- och pilot-skala. Detta kommer att illustreras genom tre demonstrationsprojekt. Ett annat viktigt resultat är en forskningsmjukvara för design och automation av komplexa processkonfigurationer och styrstrategier, vilket kommer att krävas i de tre demonstrationerna. Effekten av projektet kommer att vara möjligheten till snabbare och bättre utveckling an läkemedelskandidater inom industrin och innovationer in mjukvara och småskalig utrustning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektförslaget är uppdelat i fyra arbetspaket som är synkroniserade med tre industriella fallstudier för att ge maximalt påverkan inom branschen. De tre fallstudierna kommer ifrån projektets aktörer och utmanar tekniken is olika avseenden. De två största arbetspaketen är fokuserade på utveckling av skalbar processteknik för produktion från prekliniskt lab till klinisk pilotskala. Ett viktigt arbetspaket är forskning och utveckling av styrning och automation av komplexa processkonfigurationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.