Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Instrument SMF, spridningskoncept samt paketeringar våren 2019

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ingår i Instrument SMF, som syftar till att öka företagens konkurrenskraft. Resultat från Produktion2030 paketeras och sprida till dem. Fokus har varit på tre delar: 1.Coachning av företag som deltagit i Teknikworkshoppar. Utveckling och test av koncept har genomförts. 2.Nya paketeringar från FoI-projekt. Artiklar, inbjudningar, ppt-presentationer och film har tagits fram. 3.Spridning av resultat genom att väva in i Produktionslyftets material. Utveckling och test har genomförts, med innehåll i både inspirationsmaterial, Startprogram och Utvecklingsprogram.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Koncept för coachning av företag som deltagit i TWS har tagits fram, med IUC-coacher hos företag i kombination med forskare som expertstöd -Målet att coacha 10 företag har uppnåtts, -Nya paketeringar av resultat från fyra FoI-projekt har genomförts och kommer publiceras på P2030 hemsida -Tre av paketeringarna erbjuds i kommande Teknikworkshoppar 2020 -Två Startprogram i Produktionslyftet där expertinslaget bygger på Produktion2030-kunskap genomförda -Inslag från P2030-projekt i Produktionslyftets Utvecklingsprogram4.0 är framtaget, liksom visst inspirationsmaterial

Upplägg och genomförande

Coachning av företag efter TWS: -Coachningsinsats med IUC och forskare -Distanscoachning med forskarna prövat -Framtagning av process och mallar Nya paketeringar från FoI-projekt: -Dialog med FoI-projekten -Paketeringsarbete -Uppföljning och plan för spridning Spridning genom att väva in i Produktionslyftets material och metodik: -Genomgång projektresultat -Addera material, utveckla pedagogik och metodik -Genomföra tester Genomförandet har fungerat väl med goda resultat och ett antal förbättringsområden har identifierats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2018-04774

Statistik för sidan