Installationstekniska Miljöinnovationer - Etablering av samverkan mellan Sverige och Kina

Diarienummer 2012-03204
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 241 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att planera för och etablera samverkan mellan Chalmers Tekniska Högskola, CABR - China Academy of Building Research in Beijing, och Svenska industripartners. Målet är att de medverkande organisationerna ska samverka kring forskning och utveckling av innovationer inom områdena inomhusmiljö och byggnaders energianvändning. Parterna har i samverkan utarbetat och enats om en plan för ett treårigt innovationsprojekt inom det aktuella området. Projektets syfte och mål därmed uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsarbetet har resulterat i ansökningar inom det Svensk-Kinesiska programmet (VINNOVA/STEM/MOST) ´Internationell samverkan med aktörer i Kina för ECO-innovationer 2013 (D-Nr 2013-02105). I Kina råder idag starkt fokus både på partikelbundna luftföroreningar och på energianvändning i bebyggelsen. Den bärande projektidén är att anpassa och utforska ny Svensk teknik för tillämpning i Kinesiska byggnader. Kombinationen av Svensk och Kinesisk teknologi förväntas leda till stora utsikter att introducera Svenska innovationer på den Kinesiska marknaden.

Upplägg och genomförande

I början av 2013 skissade Chalmers på innovativa idéer inom det aktuella området. Videokonferenser med den Kinesiska partnern och möten med de Svenska företagen ledde till att behovet av innovationsutveckling inom parternas intresseområden identifierades. Den 6-14 April besökte Chalmers CABR i Peking, varvid en projektplan utvecklades. Arbetet ledde till en Svensk och en Kinesisk ansökan inom ovannämnda program. Planen beskrivs i ansökan till VINNOVA: ´Luftföroreningar inomhus - Begränsning, Styrning och övervakning genom Energieffektiva Innovationer (D-Nr 2013-02105).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.