Innovativa TRC sandwichelement för renovering av Miljonprogrammets fasader

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Målet är att utveckla halv-sandwichelement bestående av isolering och en lätt betongytterskiva som är armerad med icke-korrosiva textila material. Planeringsbidraget användes för att designa och testa några alternativa förankringar.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har olika icke korrosiva förankringar och isoleringsmaterial för sandwichelement provats utifrån produktionsmöjligheter och konstruktiv funktion. Tillverkning av mindre sandwichelement utfördes på Strängbetong AB. 22 element fraktades därefter till CBI /SP i Borås för mekaniska provningar. Resultaten kan användas för vidare utveckling av färdiga koncept.

Upplägg och genomförande

En genomgång av befintliga förankringsprodukter på marknaden och produkter som skulle kunna användas till förankring gjordes av de berörda partners. Ritningar gjordes på mindre sandwichelement med respektive förankring. Sandwichelementen tillverkades på Strängbetongs fabrik i Herrljunga. Produktionstekniken anpassades till förankringarna. Efter tillverkning fraktades elementen till CBI /SP där de olika förankringarna provades genom skjuvbelastning mellan ytterskiva och innerskiva.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03801

Statistik för sidan