Innovativa strategier för hållbara transporter

Diarienummer 2016-01578
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt utvecklar och utvärderar smarta lösningar för stadens transportproblem. Smart innebär att innovativ teknik kommer att användas (t.ex. IKT och GPS-baserad), och att smarta sätt att stimulera människor att ändra beteende eller anta teknik kommer att utvecklas och utvärderas. Projektet avser vägtransporter, gång och cykling, och kollektivtrafik; och tittar på ett brett spectrum av verktyg, inklusive accesskort, realtidsinformation kollektivtrafik, automatiserad spårning av fordon, och data från innovativ prissättningsinstrument.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utforma, följa, analysera och utvärdera verkliga implementeringar av en rad innovativa verktyg, politiska åtgärder och strategier som syftar till att uppnå en hållbar, men effektivt transportsystem. Projektet fokuserar på båda ´teknologi´ i den meningen att innovativa ICT-baserade politik är central; och på ´beteende´ som vi kommer att studera hur denna politik påverkar resenärers val i deras dagliga mobilitetsbeteende . Projektet samlar forskargrupper, lokala myndigheter och fallstudier från Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Göteborg och Wien.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att sambearbeta med trafikverket för att utvärdera effekter av höjningen av trängselskatter i Stockholm. Vi kommer att samarbeta med SLL (trafikförvaltningen) för att analysera data från access-kort. Vi kommer att samarbeta med Stockholms stad angående hur busarna kan få ökad kapacitet med bättre smarta styrmedel, samt hur man smartare sak designa cykelstråk. Detta för att bättre kunna följa hur nya smarta verktyg som har implementerats påverkar resenärerna. I andra stegen kommer vi baserat på dessa resultat för att utveckla och implementera smartare policyinstrument.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.