Innovativa produktionssystem för med vegetabilier på matbordet

Diarienummer 2013-02800
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har rört sig om att finna lösningar på aktuella problem under produktion och tillagning av skalad potatis (ffa undvika hinnbildning) samt att förutbestämma löks lagringsduglighet redan vi skörd. I båda fallen har vi identifierat viktiga steg respektive intressanta markörer, men är ännu inte framme. Vidare har vi studerat aktiva komponenter, dels visat att zeaxanthin kan utvinnas och koncentreras från restprodukter (gröna blad) och vi har i humanstudier tittat på metabola effekter av kombinationen av fermentering och polyfenoler i bär- och grönsaksdrycker.

Resultat och förväntade effekter

Mycket data har samlats in kring förståelsen av hanteringens betydelse för hinnbildningen på potatis, ytterligare studier behövs och kommer att utföras. Analyser av socker- och proteinprofil på insamlad lök tyder på möjlig markör, det krävs fördjupade identifiering. Målsättningen att processtekniskt ta fram en produkt för förbättrad ögonhälsa av potentiella restprodukter har uppfyllts. Olika frukt- och grönsaksbaserade fermenterade drycker har analyserats vad gäller polyfenolinnehåll, GI och II, en genomförd långtidsstudie ger svar på ev. preventiva metabola effekter.

Upplägg och genomförande

Delprojekten är olika i sina upplägg och på olika nivå forskningsmässigt då det är; post dock- (lök, fermenterade drycker), doktorand- (potatis), samt mastersstudentprojekt (xeazanthin). Litteratursammanställningar har gjorts i samtliga fall precis som metodutveckling speciellt vad gäller parametrar för analyser av hinnbildning på potatis och löks lagringsduglighet. Spännande samarbeten och resultat har kommit fram, samtliga projekt fortsätter även i framledes. Under gång har vi bjudit in till olika aktiviteter med syfte att koppla ihop industri och akademi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.