Innovativa och kostnadseffektiva metoder för tillverkning av avancerade högkvalitativa kompositstrukturer

Diarienummer 2013-01228
Koordinator Nordic Aircraft Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 462 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte med att med att ta fram kostnadseffektiva metoder för tillverkning av avancerade och högkvalitativa kompositstrukturer är väl uppfyllt. De fördjupningar inom sammanfogning, fixturering och vakuumering av laminat i autoklavprocess som projektet möjliggjort har tillsammans bidragit till att Nordic Aircraft har stärkt sin position som leverantör/samarbetspartner inom flygindustrin och som flygplanstillverkare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att Nordic Aircraft nu kan erbjuda kunder inom flygindustrin och flygplanskunder bättre produkter till ett lägre pris än tidigare. Forskningsresultaten synliggörs och verifieras på ett tydligt sätt i de tillverkade demonstratorerna. Förhoppningsvis blir effekten att Nordic Aircraft växer som företag och fler arbetstillfällen genereras.

Upplägg och genomförande

I stort sätt har projektet följt den ursprungliga planen, dock med en förlängd tidsaxel. Den förlängda tidsaxeln beror inte på projektet själv utan på att Nordic Aircraft fått arbetstoppar med kunduppdrag. Arbetet har skett på ett effektivt sätt eftersom mycket har skett "in house" och för att samarbetet med projektpartners har delats upp i separata arbetspaket med bara två parter i samma.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.