Innovativ vägtrafiken förutsägelse teknik för att optimera navigering och minska den totala trafikstockningar

Diarienummer 2015-04232
Koordinator XIMANTIS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Externa länkar

This is the company webpage designed with insight from our studies and feedback from consultants.