Innovativ lösning för effektivare identifiering och akut omhändertagande In Case of Emergency

Diarienummer 2014-03594
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - eHälsoenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen VGR
Bidrag från Vinnova 3 572 250 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) ambulansverksamhet har under lång tid efterfrågat möjligheten att säkra identitet på patienter som är medvetandepåverkade eller av andra skäl inte kommunicerbara (ex. stroke, diabetes, epilepsi och demens). ICE-charms sågs som en möjlighet att lösa detta problem. Projektets mål var att öka frekvensen av identifiering av patienten i den prehospitala vården samt öka informationsmängden som den prehospitala vården bygger på. Projektet hade för avsikt att förenkla den juridiska processen kring samtycke mellan patient och vårdgivare.

Resultat och förväntade effekter

Säkerställande av identitet samt den sociala- och medicinska informationen från patienten själv har varit av stor betydelse för ambulanspersonalen. Fastställande av identitet och utökad information har även bidragit till att underlätta för andra delar av vården. Bedömningen är att projektet har bekräftat att den här typen av produkt skapar ett mervärde i vården (och också kommunal verksamhet). SU planerar fortsatt samarbete med ICE-charms Under simuleringarna identifierades nya områden där behovet av produktens funktionalitet är stor.

Upplägg och genomförande

Patienterna rekryterades via patientföreningar och social medier. 382 patienter bar armbandet. Anledningen till att vi inte nådde vårt mål med 500 st inkluderade patienter i Storgöteborg var förseningen som vi redogjort för under Projektsammanfattning. Simuleringstillfällen har till skillnad från autentiska fall givit oss en ovärderlig möjlighet att få närvara och se hur systemet används i en skarp situation. Detta har givit oss kunskap om att systemet bidrar positivt till delar av vården, utöver den prehospitala miljön, som vi inte kunnat förutse med det tänkta genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.