Innovativ kateterledare

Diarienummer 2017-04692
Koordinator Cavis Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 805 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att CE-märka och utvärdera en ny typ av kateterledare i klinik. Produkten kommer göra diagnos av patienter enklare, säkrare och till en lägre kostnad än dagens alternativ. Projektets mål är att ge patienter över hela världen tillgång till en effektiv diagnosmetod, och samtidigt bygga ett lönsamt och innovativt medicintekniskt företag i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets avslutande så förväntas att produkten är mogen för kommersiell lansering.

Planerat upplägg och genomförande

Cavis Technologies AB verifierar och validerar design och produktion och lämnar in underlag för granskning av notified body. Tillsammans med Akademiska sjukhuset genomförs användaranalyser. Efter CE-märkning görs en uppföljning av de första använda produkterna i klinik på de samarbetande sjukhusen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.