Innovativ dimensionering av naturstenfasader

Diarienummer 2015-02514
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Samhällsbyggnad CBI Betonginstitutet, Borås
Bidrag från Vinnova 1 453 071 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att stärka naturstens position som ett modernt, säkert och miljövänligt byggnadsmaterial för husfasader. Skapa väglednings- och utbildningsmaterial för säker och effektivare monteringsteknik. Projektresultaten indikerar tydligt att den utvärderade tekniken är beständig men med definierade förbehåll. Projektgruppen har även inlett samarbete med tillverkare av fästmassor och har enats om branschgemensamma riktlinjer och fortsatt samarbete om utbildning och personcertifiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört en översyn över användningen av den något kontroversiella monteringstekniken och kunnat konstatera var bristerna ligger och föreslagit riktlinjer för att komma tillrätta med problemen. Projektet har även utvärderat relevansen i den gällande provningsstandarden som ligger närmst produktområdet och sammanställt konkreta förbättringsförslag till ny standard. Projektet har fört samman samtliga berörda aktörer inom området i ett mycket konstruktivt samarbete som kommer att generera fortsatt samverkan till stor nytta för alla berörda parter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde inledningsvis en insamling av exempel på olika typer av monteringssystem och i synnerhet de med cementbaserad fästmassa. Kartläggning av skadefall och orsaker ledde till förbättringsförslag. Vi har därefter, i samförstånd med ett flertal stenproducenter, valt ut och provat olika stensorter i praktiska laboratorieförsök som gett svar på hur en standardiserad provningsmetod bör utformas. Tillsammans med fästmassetillverkare och montörer har vi tagit fram nya riktlinjer för montering, provning, utbildning och certifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.