Innovativ desinfektion

Diarienummer 2014-02124
Koordinator ANOLYTECH AB
Bidrag från Vinnova 503 785 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet utgjorde en viktig del i bolagets övergripande utvärdering av strategiska komponenter i affärsverksamheten där kvalité, kvantitet, design, leverans, debitering, unikhet och material var ledorden för att studera alla tänkbara infallsvinklar. Målsättningen var att säkerställa en tillförlitlig och hög kvalité hos produkten och rätt kompetens för att möjliggöra en introduktion mot nya marknadssegment inom industrin och för en exportsatsning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett ett lyckat resultat och gjort det möjligt att introducera en ny affärsmodell som innebär att kunderna köper tjänsten ´Anolytech AgroRent´. Mot en fast månadsavgift får kunden ´ett bakteriefritt vatten´ under hyrestiden, vilket lett till att antalet installationer fördubblades under 2015 och nu finns på ca 200 gårdar inom ko, gris och kycklinguppfödning i Sverige. Under projektet har bolaget vuxit från sex till 12 heltidsanställda och fördubblar omsättningen under 2016.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med grundläggande utvärdering av konstruktion och olika komponenter utsattes för accelererade test i laboratorie- och applikationsmiljöer. Utöver tekniska specifikationer och kvalité omfattade dessa utvärderingar även övriga aspekter såsom pris, tillgänglighet, tillförlitlighet hos leverantör mm. Parallellt med detta utvecklades och utvärderades nya komponenter bland annat framställda genom additiv tillverkning.

Externa länkar

För marknadsföring av Anolytech AgroRent

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.