Innovationsutbildning och testlabb för medarbetardriven innovation i äldreomsorgen i Höörs kommun

Diarienummer 2014-00127
Koordinator HÖÖRS KOMMUN - EKONOMIKONTOR
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte var att undersöka hur vi genom innovation kan möta de utmaningar äldreomsorgen står inför. Planeringsprojektets mål var att ta fram ett upplägg för en innovationssatsning som utgår från medarbetarnas kreativitet. Projektarbetet har lett till ett genomarbetat och förankrat upplägg. Samarbeten med strategiskt viktiga aktörer, lokalt näringsliv och akademi har etablerats. Vi har fått ökad kunskap om vilken betydelse innovation kan ha för äldreomsorgen och samhället Höör. Istället för en känsla av annalkande kris har vi nu verktyg och ser många nya möjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta resultat: projektgruppen har utbildats i innovation, 30 medarbetare har deltagit i fokusgrupper, samarbeten med strategiskt viktiga aktörer har etablerats. Ett innehåll och upplägg för en större innovationssatsning har tagits fram i form av en projektplan och budget. Olika finansieringsvägar har undersökts och analyserats. En ny ansökan har utformats. Effekten är en mycket genomarbetat projektplan med stark förankring i hela organisationen och i samhället Höör som inkluderar ett stort engagemang inom både äldreomsorgen och Höörs näringsliv och civilsamhälle.

Upplägg och genomförande

Under projektet har vi genomfört fokusgruppsundersökningar med medarbetare, gjort studiebesök till Katrineholms kommun, Innovationsfabriken i Småland och Lunds tekniska högskola. Vi har skapat strategiska samarbeten med Svenskt demenscentrum, Leading Health Care samt innovationsaktören Innovation Plant. Under projektets gång kopplades konsultstöd till projektet för att upprätthålla tempo i genomförandet. Det undersökande arbetssättet har gett ett bra underlag för projektgruppen att skapa ett plan med en förhöjd målsättning som både är innovativ och väl förankrad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.