Innovationstävling med Husqvarna AB

Diarienummer 2013-04213
Koordinator Crowding AB - Crowding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 158 100 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Crowdings syfte med projektet var att från behovsägarens sida så som från andra organisationers sida inspirerar till sökande efter lösningar och nya innovationer hos och från externa aktörer vilket har uppnåtts. Crowdings målsättning var också att skapa ökad kompetens och systematik för att arbeta med just öppna innovationstävlingar både nationellt så som internationellt. Husqvarnas målsättning var att sorterar ut ett antal idéer och koncept för vidare förädling genom skisser och/eller prototyper varpå de sedermera kan nyttiggöra innovationerna vilket också har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från projektet var att arbeta med öppen innovation genom tävlingar och att detta ska sprida sig både till andra organisationer och över branschgränser. Dessutom att konceptet med innovationstävlingar ska spridas till användare och innovatörer som kan tänkas bidra med lösningar, nya koncept, produkter och tjänster. Vi ville även visa på vikten av att på ett resurs-effektivt sätt söka efter externa lösningar som källa till innovation vilket också uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Innovationstävlingen genomfördes på Lunds universitets. Medverkar gjorde ett 50-tal studenter från varierande institutioner. Plattformen är webbaserad och öppen vilket möjliggjorde en icke fysisk medverkan i tävlingen, tillika reglera all IP enkelt här genom. Innovationsprocessen var sekventiellt uppdelad i 4 steg. Likt en tratt där utgångspunkten började med en allmän omvärldsbevakning som i slutändan ledde fram till ett fåtal kvalitativa och testade lösningar redo för att tas vidare. I plattformen skedde även en social gallring av tävlingsbidragen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.