Innovationstävling Framtidens trygghetslarm

Diarienummer 2014-04389
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Krav på framtidens trygghetslarm avseende vad som önskas finnas på marknaden i perspektivet 3-4 år från nu har formulerats. Projektgruppen har samtidigt kommit till insikten att fortsättningen bör formuleras som en innovationsupphandling - möjligen katalytisk - istället för som en lite friare innovationstävling.

Resultat och förväntade effekter

I den ursprungliga målsättningen ingick att beskriva ett tävlingsupplägg och samtidigt utreda möjlig koppling till innovationsupphandling. Kravbildens karaktär har dock lett fram till insikten att hela ´tävlingen´ istället bör genomföras som en (möjligen katalytisk) innovationsupphandling.

Upplägg och genomförande

Efter en inledande workshop i projektgruppen insamlades och inhämtades relevant material, samtidigt som referenspersoner kontaktades. Efter genomgång av materialet genomfördes en andra workshop varvid kravbilden finslipades och en diskussion rörande upplägget fördes. Denna resulterade i att föreslå en innovationsupphandling, snarare än en innovationstävling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.