Innovationstävling Framtidens trygghetslarm

Diarienummer 2014-04389
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Krav på framtidens trygghetslarm avseende vad som önskas finnas på marknaden i perspektivet 3-4 år från nu har formulerats. Projektgruppen har samtidigt kommit till insikten att fortsättningen bör formuleras som en innovationsupphandling - möjligen katalytisk - istället för som en lite friare innovationstävling.

Resultat och förväntade effekter

I den ursprungliga målsättningen ingick att beskriva ett tävlingsupplägg och samtidigt utreda möjlig koppling till innovationsupphandling. Kravbildens karaktär har dock lett fram till insikten att hela ´tävlingen´ istället bör genomföras som en (möjligen katalytisk) innovationsupphandling.

Upplägg och genomförande

Efter en inledande workshop i projektgruppen insamlades och inhämtades relevant material, samtidigt som referenspersoner kontaktades. Efter genomgång av materialet genomfördes en andra workshop varvid kravbilden finslipades och en diskussion rörande upplägget fördes. Denna resulterade i att föreslå en innovationsupphandling, snarare än en innovationstävling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.