Innovationsföretag i tillväxtekonomier - utmaning för svenska företag och innovationsforskare

Diarienummer 2012-03719
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 515 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

MåL: Analysera innovationsföretag från tillväxtekonomier - prestationer, ledningsmetoder och fou-stöd. Ge förslag hur svenska företag kan lära från dessa snabba konkurrenter. Projektet har genomfört en intensivstudie av innovationsföretag i Turkiet inom vitvaru- och bilindustri. Den samlade rapporten har presenterats på The R&D Management Conference i Manchester och för ledande företrädare i berörda svenska företag. Förstudien har därmed uppfyllt det första syftet. Samtal med svenska företag kring lärdomarna har initierats och beräknas fortgå hela hösten 2014.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklad dialog med svensk Elux AB och Volvo PV. Fältstudie i Turkiet, med resultatspridning till företagen och till ´turkiska VINNOVA´, Tubitak. Två konferenspapers. Karabag,F. & Berggren, C. 2013. Antecedents of Firm Performance in Emerging Economies: Business Groups, Strategy, Industry Structure, and State Support. Presented at the DRUID Conference, Barcelona, ESADE June 17-19. Karabag, F. & Berggren, C. 2013. From Licensing to Innovation: Alternative Ways of Capability Building at Firms in Emerging Economies. Presented at The R&D Mgmt Conference, Manchester, June 26-28

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i fyra etapper. 1. Möten med teknik-/affärsansvariga i berörda svensk företag, Elux och Volvo Cars, samt med svenska experter med insiderföretag i kinesiska innovationsföretag. Jan - mars. 2. Intensiv fältstudie i Turkiet med olika aktörer av betydelse för innovationsföreag inom bil- och vitvaruindustri. April. 3. Bearbetning av resultaten, presentation på vetenskapliga konferenser. Maj - juni. 4. Resultatspridning till berörda företag, och förberedelse av huvudstudie. Juni.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.