Innovationsdriven vård och omsorg för multisjuka äldre

Diarienummer 2017-02562
Koordinator Linköpings universitet - Logistik- och kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 803 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

En av vår tids största sjukvårdsutmaningar är det ökande behovet av god vård och omsorg för äldre. Projektets syfte är att utveckla kunskap om hur vård-och omsorgsgivare i samma vårdkedja kan ledas och organiseras för att främja innovation och nytänkande. Målet är att utveckla nya metoder, arbetssätt och samverkansformer med stöd av tekniska och digitala lösningar för innovationsarbete i vårdkedjan för multisjuka äldre.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till utveckling av: -innovativa arbetssätt, och tekniska och digitala lösningar för effektivare processer och mer attraktiva arbetsplatser -nya samverkansformer för att arbeta med innovationer över organisationens gränser -konkreta metoder och verktyg för att bedriva medarbetar- och patientdrivna innovationer inom vårdkedjan -stärkt ledarskap och medarbetarskap för ökat innovationsförmåga På längre sikt bidrar projektet till en bättre och effektivare vård, framförallt för multisjuka äldre.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är kopplat till satsningen ”Hälsostaden Trelleborg” som är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Trelleborgs kommun och Region Skåne. Det syftar till att få till ett bättre samarbete och förbättra vård för multisjuka äldre. Projektet bedrivs enligt modellen för forskningssamverkan och interaktiv kunskapsbildning. Forskare och praktiker kommer att samverka för att dels utveckla en forskningsbaserad kunskap om hur t.ex. innovationsaktiviteter kan bedrivas i framtida vårdkedjor, dels en praktiskt användbar kunskap som direkt kan omsättas i utvecklingsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.