Innovationscheckar 2015-2017

Diarienummer 2015-00231
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång Distribution of innovation vouchers 2015-2017.

Syfte och mål

IUC Nätverkets insats är att förmedla Innovationscheckar till industriella och industrinära SMF där innovationsinriktade eller IP-strategiska utvecklingsprojekt finns och kan genomföras. Målet är kopplat till den tilldelade ramen på 350 Innovationscheckar under 3 år.

Resultat och förväntade effekter

I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att identifiera SMF som uppfyller kraven som ställ och att tillsammans med en initiera och genomföra ett utvecklingsprojekt som tillför företaget något nytt affärsvärde. Långsiktigt innebär checkarna också att företag kommit igång med innovativa projekt/IP-strategier som leder till tillväxt, vidareutveckling, nya kontakter med FoI kompetenser och mer kunskap om att kunna söka andra offentliga stödmedel för fortsatt utveckling.

Upplägg och genomförande

Inom IUC Nätverk medverkar samtliga 15 regionala IUC-bolag och de ca 35 projektledarna i arbetet att identifiera, analysera och coacha de projekt som initieras. Till sin hjälp har de för I-checkarna en 8 steg modell som inkluderar genomförande av en strategisk Tillväxtanalys (IUC Databas TBN) och för IP-checkarna en 5 moments modell kopplat till de PRV anvisningar som ligger till grund för genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.