Innovation Race 2

Diarienummer 2014-01506
Koordinator Kaj Mickos Aktiebolag - Innovation Plant
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genom innovativa möten mellan behovsidentifierare och entreprenörer utveckla kommersiellt gångbara tjänster/produkter, underlätta kunskapsöverföring och främja oväntade samarbeten. Målet var att ta fram minst ett projekt per entreprenör. Genomförandet uppfyller både syftet och målet med projektet. Vi utvecklade sex stycken kommersiellt gångbara produkter/tjänster och i den enkät vi gjorde efter genomförandet uppgav samtliga entreprenörer att de hade lärt sig mycket om utvecklingsarbete och innovationsprocesser. Det uppstod även en del samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Genom Innovation Race möttes behovsidentifierare och entreprenörer för att utveckla innovativa lösningar på verifierade behov. Under genomförandet skrevs utkast till ansökningar för Pilotprojekt 2014 för de sex projekt som utvecklades. Av dessa sex valde man att i fyra projekt ansöka medan man i två projekt valde att själv finansiera utvecklingen. De som deltog i Innovation Race 2 upplever att de lärde sig mycket nytt om innovationsprocesser och innovativa möten, vår samarbetspartner Innovationsfabrik Småland lärde sig om hur man driver framgångsrika innovativa mötesprojekt.

Upplägg och genomförande

Innovation Race är en väl beprövad snabb innovationsprocess som utvecklats av Kaj Mickos, professor emeritus i innovationsteknik. Inom ramen för Mötesprojektet 2014 anpassades processen något för att bättre nå de resultat- och effektmål samt hålla sig till de förhållningsregler som Vinnova satt upp. Att genomföra ett Mötesprojekt i form av ett Innovation Race var framgångsrikt, vi nådde våra mål och deltagarna var väldigt nöjda med det resultatet och det de lärde sig under genomförandet. Vi genomförde två stycken Mötesprojekt parallellt vilket vi tycker hade positiva effekter.

Externa länkar

Filmen från Innovation Race Beskrivning av projekten och resultaten på vår samarbetspartner Innovationsfabrik Smålands hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.