Innovation Immersion Program- KTH

Diarienummer 2014-06231
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Innovation
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Under våren har projektet och arbetet med IIP haft stora framgångar och sammarbetet mellan UIUC och KTH har utvecklats. IIP är idag ett prioriterat studentprojekt på KTH. Ytterligare ett positivt utfall är att NTU som är ett av sammarbetsuniversiteten i IIP, numera är ett av KTH´s strategiska partneruniversitet. Företagen som bidrog med case är mycket nöjda.

Resultat och förväntade effekter

The IIP Convention hade tydliga framgångar tidigare år, vilket lockade många studenter och deltagare. Antalet deltagare vid årets Convention var dubbelt så många som förra året. Den genomsnittliga feedbacken har varit mycket positiv och relationer har skapats under terminens gång såväl mellan olika studenter med varierade kompetenser, de olika universiteten men också mellan utbildning och näringsliv.

Externa länkar

http://innovationimmersion.net/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.