Innemiljökavlitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov

Diarienummer 2014-04096
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 21 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla konstakter mellan forskaren och forskningsgruppen vid värduniversitetet och skriva ett utkast till en ansökan inom utlysning `VINNMER Marie Curie Incoming´.

Resultat och förväntade effekter

En ansökan inom utlysning ´VINNMER Marie Curie Incoming´

Upplägg och genomförande

Se projektsammanfattning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.