Innanförskapsakademin - att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända

Diarienummer 2015-06273
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 143 535 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att pröva en ny modell, Innanförskapsakademin, som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig i lokalsamhället och på arbetsmarknaden. Det specifika målet var att deltagarna efter genomfört program har med sig verktyg, kunskaper, inspiration och nätverk som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller som egna företagare.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har tre omgångar med praktik genomförts med sammanlagt 28 praktikanter och 25 handledare. Totalt har 19 personer fått arbete eller gått vidare till utbildning. Projektet har fått stor uppmärksamhet bl.a. på Almedalen, SABOs integrationsdagar i Göteborg, SABOs fastighetsdagar i Stockholm, seminarium om invandring till jobb i Härnösand, Sverige Tillsammans konferens i Östersund, TedX i Östersund, regionala och lokala fastighetsnätverk m.m. En effekt är också att andra fastighetsbolag har uppmärksammat akademin och initierat att liknande program.

Upplägg och genomförande

Detta var ett samarbetsprojekt mellan Östersundshem, Skanska, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet. Deltagarna i programmet, som varit nyanlända och arbetslösa ungdomar, introducerades till arbetsmarknaden genom anpassade insatser där praktik varvats med teori i form av olika utbildningsinsatser och andra inkluderande aktiviteter. Handledare från ett flertal företag och andra organisationer har genomgått handledarutbildning och deltagit i workshops. Tre omgångar av programmets första steg, praktik, har genomförts med mycket gott resultat.

Externa länkar

http://www.ostersundshem.se/om-oss/innanforskapsakademin/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.