Inkubera Verifieringsmedel Excellens

Diarienummer 2016-01187
Koordinator Inkubera i Örebro AB
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Inkubera har som ambition att utöka vårt eget nätverk av specialister och experter, med hjälp av andra inkubatorer. Inkubera har sedan tidigare mycket goda relationer med exempelvis Create, UIC och LEAD genom projektet Växtzon 1 samt Företagsfabriken i Kronoberg, Kalmar Science Park, Inova, åkroken och Mid Sweden Science Park genom Innovationskontoret Fyrklövern. Vi vill genom projektet utöka detta samarbete genom att nyttja det nätverk av experter som de har tillgång till. Vi vill även utifrån Inkuberaföretagens behov hitta närmare samarbete med ytterligare några inkubatorer.

Förväntade effekter och resultat

1 Minst 10 behov identifieras 2 Minst 10 inkubatorer får frågor gällande experter 3 Experter väljs ifrån minst 5 inkubatorer 4 Snitt NPS för dessa experter är 75 efter genomförandet 5 En tydligare kravspecifikation vid anlitande av experter tas fram

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet sker på följande sätt: 1. Utifrån aktuella bolag hos Inkubera tas en behovslista fram. 2. Specifika frågor gällande experter inom dessa områden kommuniceras med ett antal inkubatorer. 3. Val av experter som ska genomföra uppdragen, samt genomförande. 4. Utvärdering tillsammans med respektive Inkubera-bolag efter varje enskilt uppdrag. 5. Kommunikation av resultat till de inkubator som hänvisat till respektive expert. 6. Vidareutveckling av kravspecifikation vid anlitande av experter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.