Inkubatorn Science Park Jönköping

Diarienummer 2014-06368
Koordinator Science Park Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering