Inkubationsstöd - Excellens; LEAD i Östergötland AB

Diarienummer 2015-03049
Koordinator LEAD i Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Företagsinkubatorn LEAD har vid oberoende och djuplodande utvärderingar rankats som en av Sveriges bästa företagsinkubator genom att tillhandahålla ett väl utvecklat, beprövat och anpassat stöd till företagsutveckling riktat till nya kunskapsintensiva företag som har potential att bli internationellt framgångsrik. Syftet med stödet från Vinnova är att upprätthålla befintlig förmåga och höga kvalité i verksamheten samt att vidareutveckla och förfina den. Målet är fortsätta skapa sådana effekter i bolagen LEAD arbetar med att positionen som en av Sveriges bästa inkubator kvarstår.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande effektmålet för LEADs verksamhet är tillväxt i de bolag verksamheten arbetar med. Det effektmålet har konkretiserats till att den förväntade omsättningen fem år efter avslutad inkubation är att bolagen omsätter >30MSEK, har >10 anställda och växer >25% årligen. Detta skall uppnås genom att LEAD över en konjunkturcykel årligen förväntas utexaminera fem bolag som uppfyller vissa givna karaktäristiska som bedöms som vitala för fortsatt stark tillväxt i bolagen.

Planerat upplägg och genomförande

Verksamheten bedrivs utifrån en ägaranvisning och med beaktande av övriga intressenters förväntningar fastställs en verksamhetsplan för att uppnå förväntade resultat och effekter med verksamheten. Kärnan i verksamheten handlar om att erbjuda ett anpassat och omfattande stöd för företagsutveckling vilket i sin tur understöds av en rad stödprocesser i syfte att skapa en effektiv verksamhet.

Externa länkar

Länk till LEADs hemsida för mer information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.