Inkubation för offentlig innovation

Diarienummer 2013-04750
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Högskolans ledning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

ToY (Team of Young professionals) metoden har utvecklats som ett komplement till VFU Innovation för integration av studenter i inkubation för offentlig innovation. Integration av VFU Innovation i utbildningen kräver längre ledtider än projektets genomförandetid och endast få VFU Innovation kunde genomföras. Införandet av VFU Innovation på flertalet av programutbildningarna 2016-2017 är en effekt av projektet. ToY metoden är och VFU Innovation kommer att bli en viktig komponent i infrastrukturen för stöd till publikt entreprenörskap.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en ny inkubatorkomponent som systematiskt identifierar utmaningar och inkuberar idéer tillsammans med offentlig verksamhet och näringsliv. Studenterna stärker sina entreprenöriella förmågor och färdigheter genom att delta i ToY (Team of Young professionals) projekten. ToY projekten har lett till start-ups, anställningar och nya produkter/tjänster i näringsliv. Projektet har också utvecklat nya, för inkubation i offentlig innovation effektiva, business designer kompetenser.

Upplägg och genomförande

Fjorton applikationsprojekt genomfördes av studenter under ledning av business designers antingen som VFU Innovation eller i ToY metoden. Erfarenheter och lärande från applikationsprojekten utvärderades och analyserades iterativt tillsammans med forskare från CBS. Tillsammans med forskarna designades över projekttiden en ny inkubationsmodell för offentlig innovation. Samverkansaktiviteterna med BTH genomfördes initialt men kunde inte genomföras enligt plan pga omorganisation på BTH Innovation. övergripande projektresultatförväntningar påverkades inte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.