Informationssäkerhet och säker IKT

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

På sikt är målet att föra Sverige från ledande IKT-nation till ledande också inom IKT-säkerhet och därigenom säkerställa samhällsfunktioner och tillit i IKT-tjänster. På kortsikt ska vi förbättra stödet av säkerhetsinnovations klimatet genom förstärkt fokusering på ett antal viktiga områden samt skapa en bättre styrningsstruktur av forsknings och utveckling inom säkerhetsteknologi.

Resultat och förväntade effekter

Ett innovationsagenda inom Säkerhet har arbetats fram som innehåller ett tydligt fokus stöd på Cybersäkerhet och IKT-säkerhet. Vidare har vi samarbetat med och lämnat bidrag till All connected IKT SIO-förslag.

Upplägg och genomförande

Hösten 2012 tog vi steget att samarbet med Säkerhetsagendan från Linköpings universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.