Inernationella resebidrag

Diarienummer 2012-01622
Koordinator SVENSK FORM SERVICE AKTIEBOLAG - Svensk Form
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

55 solo-och microföretag inom designområdet har genom små resebidrag på mellan 10.000 - 30.000 kronor givits möjlighet att delta i internationella mässor och affärsutvecklande sammanhang, och därigenom ökat sina kontaktytor och konkurrenskraft. Av slutrapporterna att döma har de uppskattat mest snabbheten och flexibiliten, och vittnat om att bidrag varit helt avgörande för att möjliggöra deras deltagande på större arenor i världen, en fröpeng för framtiden, som kan ge bred effekt på sikt.

Resultat och förväntade effekter

Genom små och snabbt hanterade resebidragen, har solo- och microföretag inom designområdet givits ett verktyg som svarar mot verkligheten. Mindre insatser som kan ge stor effekt för enskilda företags nätverks- och affärsutveckling och internationella konkurrenskraft. För en relativt liten insats kan Sverige få en bred effekt och en systemförändring. Det krävs längre tid för att utvärdera de långsiktiga eftersökta effekterna på tillväxt och export än bara ett par månader. Uppföljning med företagen om ett år är önskvärt.

Upplägg och genomförande

Det unika med denna bidragsform, har varit den snabba och obyråkratiska hanteringen. Sökanden har kunnat använda de format som passar dem i ansöknignar och rapporter, så länge de uppfyllt kriterierna, visuella medel uppmuntrats.Inga standardiserade blanketter. Svensk Form har skött den övergripande administration och de formella ansökningsformulären. Bidragen har bedömts snabbt och löpande. Ledtiden har ibland handlat om ett par veckor, vilket speglar den verklighet som företagen verkar i. Denna bidragsform har länge saknats och efterfrågats. Synligt i rapporterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.