IKT lösning för fastighetsägare

Diarienummer 2013-04467
Koordinator WATTY AB
Bidrag från Vinnova 1 359 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utvärdera hur en på KTH utvecklad teknik för att förstå hur energi används i ett hem eller en fastighet kan användas för att ge bättre kostnadskontroll vid drift av fastigheter. Projektet genomfördes tillsammans med ett antal fastighetsbolag där hårdvara installerades för att samla in data från fastigheter och ge relevant analys av hur energi användningen såg ut i dessa fastigheter. Projektet demonstrerade intresset för ett datadrivet arbetssätt med energikostnader men inte att last-separation var kritiskt för att utveckla bra tjänster kring detta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet demonstrerade att det från fastighetsbranschen finns ett intresse för att jobba datadrivet med energikostnader. Efter våra piloter fanns en uppfattning om att bättre verktyg skulle kunna leda till både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Största intresset låg inom tjänster för säkringsoptimering, identifiering av ´outliers´ samt jämförelser med energideklarationer och mellan olika hus. Inga av dessa funktioner kräver last separation och därför har Watty inte fortsatt att utveckla tjänster mot denna kundgrupp utan valt att fokusera på konsumenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.