Ideon Innovation

Diarienummer 2016-02909
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 6 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Målet för oss är att under 2016 stödja utvalda bolag med hjälp för kostnader relaterat till företagsspecifika verifieringsaktiviteter och snabbare nå marknadsintroduktion.

Förväntade effekter och resultat

Våra befintliga program som riktar sig mot alla bolagen i inkubatorn är under ständig utveckling och vi är nöjda med det resultat vi uppnår via dessa. Samtidigt ser vi ett konkret behov av ytterligare finansiering till externa kostnader relaterat till företagsspecifika verifieringsaktiviteter. Att vi som inkubator kan vara med att styra och hjälpa med konkret finansiering gör att vi kan optimera vår affärsutveckling av bolagen och det förväntade resultatet är att våra startups kommer snabbare ut på marknaden och med ett tydligare, starkare och mer verifierat erbjudande.

Planerat upplägg och genomförande

Inkubatorns affärsutvecklare har en väldigt bra uppfattning kring vilka specifika verifieringsaktiviteter som bör göras för en snabbare och mer effektiv inkubationsprocess. När affärsutvecklaren ser att en aktivitet bör göras diskuteras detta med inkubatorföretaget så att det finns en samsyn kring aktiviteten. Därefter tas frågan upp internt under våra veckomöten och beslut tas gemensamt av affärsutvecklarna och VD på inkubatorn.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.