Ideon Innovation

Diarienummer 2015-03037
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB - Ideoninnovation
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Driva en företagsinkubator och relevant nätverk för nya kunskapsintensiva tillväxtbolag med affärsutvecklingsstöd, nätverk med investerare/finansiering samt stöd med entrprenörserfarenhet och rekrytering av styrelse och organisation. Att varje år ha ca 35 bolag som in sin tur genrerar 65 årsarbetstillfällen, omsättning på 15 miljoner och mängden anskaffat kapital på 15 miljoner.

Förväntade effekter och resultat

Resultetet och effekterna sker på längre sikt där bolag i regel får sitt kommersiella genomslag år 5-9 från bolagsstart. Sedan starten 2004 till 2015 har strax över 150 bolag deltagit i inkubatorprogrammet: Ackumulerat har de skapat en omsättning på över en miljard. De har rest över 370 miljoner i lån/riskkapital. Cirka 1600 årsarbetstillfällen har skapats. (Effekten är troligtvis större. Enligt Lundaforskarna Thulin och Moretti, så skapas 3 nya jobb, inom framförallt servicesektorn, för varje nyanställd högutbildad i ett snabbväxarföretag).

Planerat upplägg och genomförande

Att fortlöpande rekrytera nya tillväxtbolag från närområdet bestående av Sveriges största Universitet och Sveriges största Science Park. Låta de ta del av vår inkubatorproces och ge dem bästa möjliga nätverk och ramar för snabb tillväxt och nyttiggörande. En annan väsentlig uppgift är att öka nyttiggörandet till näringsliv/myndigheter från Svergies största Universitet, Lunds Universitet.

Externa länkar

www.ideoninnovation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.