Identifiering av alternativa metoder för oförstörande provning av flygplansstrukturer

Diarienummer 2018-03003
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Beslutat