Identifiering av alternativa metoder för oförstörande provning av flygplansstrukturer

Diarienummer 2018-03003
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv metod för oförstörande provning (OFP) av flygplanstrukturer och på så sätt reducera kostnaden för tillverkningen. Detta projekt vill undersöka om termografi är en metod som kan användas för att inspektera paneler med limmade spant samt presentera ett koncept för ett automatiserat system baserat på metoden.

Förväntade effekter och resultat

Om termografi-metoden går att verifiera på den i projektet undersökta produkten finns det stor sannolikhet att den går att använda på flera andra typer av produkter, även tillverkade i kompositstrukturer. Detta skulle kunna leda till att Termisk Systemteknik får ökade uppdrag och möjligheten att leverera testutrustning och bistå med kompetens till SAAB Aerostructures. Metoden skulle också ge ett stort effektivitetsbidrag till flygindustrin, då oförstörande provning både är tidskrävande och kostsam.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i fem aktiviteter: A1: Workshop på SAAB Aerostructures - bekantar sig med den av SAAB utvalda produkten. A2: Testmaterial och metodförslag - ett referensmaterial tas fram. Även ett NDT-förslag tas fram. A3: Test och värdering av OFP-metoden - tester för att värdera konceptet och utröna om en automatisering av processen är möjlig. A4: Generering av koncept för automatisering av testmetoden - ta fram ett koncept för en automatisering A5: Projektledning - projektledning, sammanfattning och avrapportering av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.