Idea lab Innovation Race-Dissemination for action

Diarienummer 2013-05480
Koordinator Diversity2020
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt har dragit nytta av Innovation Race som genomfördes i Stockholm sommaren 2013. En innovativ förändring processen har initierats med värde för entreprenörerna har inte ännu utvärderat för att processen pågår. Men sju produkter/tjänster har testats och utvecklats av 5 MFI /organisationer till best practice. Aktivitetsbaserad spridnings strategi har utvecklats och processen pågår (Idealab). Fyra MFI.s har bestämt sig att inledda ett internationellt samarbete för att kunna ge mikrolån till entreprenörer oavsett nationalitet.

Resultat och förväntade effekter

Innovativ förändringsprocess har initierat och kommer att fortsätta MFI:s Interesse att testa nya produkter/tjänster och ny teknologi har ökat Utveckling och dokumentation av en ´Hands-on toolkit´pågår Det finns redan sex MFI:s organizationer som förebilder Produkter/tjänster har klustrat för att underlätta användining Ny organisationsmodel - Internationellt samarbete testas Best Practice pilot MFI:s har identierat och insatser dokumenterat Idélabs arbete är publiserat på EMN:s hemsida Workshop samt spridning av resultat har organiserats under EMN konferens i Portugal

Upplägg och genomförande

Jan - Ett introduktionsmöte via Skype Jan-Feb - Praktiskt arbete (analysering av produkter/tjänster Feb - video konferens- EMN Bryssel Mars - Möte i Bryssel: analys/produkter/tjänster/ roll fördelning April -Praktiskt arbete- beskrivning av best practice June- workshop i Lisbon presentation av best practice, organisations modeller, investering. EMN medlemmar informerades av Idélabs arbete samt resultat Augusti 2014 beskrivning av Internationellt samarbete - 4 MFI deltar Dokumentation av hands on toolkit - pågår jan- Idélab publicerade på EMN:s hemsida

Externa länkar

http://www.european-microfinance.org/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.