Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HSB Digital Challenge - digitala tjänster för hållbart boende och fastighetsdrift

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 233 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram en plan för en innovationstävling inom ramen för testbädden HSB Living Lab. Ämnet för innovationstävlingen var digitala tjänster för boende och fastighetsdrift.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har definierat syfte, omfattning, målgrupp och upplägg för en innovationstävling där de vinnande bidragen ska testas i HSB Living Lab för eventuell vidare spridning till HSBs övriga bostadrättsföreningar samt till andra involverade behovsägare. Den planerade innovationstävlingen kommer genom sitt genomförande att bidra till minskad miljöpåverkan och förbättrad social inkludering i boendet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört tre workshops, varav en Co-creation workshop med ett brett deltagande från studenter, företag, forskare och boende. Utifrån resultatet från co-creation workshopen har det inledningsvis breda ämnesområdet förfinats och kriterierna för lyckade bidrag kunnat bestämmas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04723

Statistik för sidan