Household Biogas Package - a gendered innovation

Diarienummer 2014-04394
Koordinator VSM ENERGI HANDELSBOLAG - VSM Energi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har hittils skapat nyfikenhet bland svenska innovatörer samt slutanvändare in den tilltänkta marknaden. För internationella aktörer är detta en möjligheter som gör att kontakt med Sverige blir väldigt viktig. Målet med konkretisera behovet har uppfyllt. Innovationstävling är förbered samt diskussion om kommersialisering har påbörjat.

Resultat och förväntade effekter

Fallstudie och hushålls studie har genomfört där 122 hushåll representerade av kvinnor deltog. 3- svenska företag har visat intresse men har inte bekräftat ännu 3- biogas experter är väldigt intresserade att delta En kommunikations platform är designat och publiserat på www.microbiogas.com Innovations tävlingsplan designat, dokumerat och pulicerat

Upplägg och genomförande

Fokusgrupp intervjuer genomfört med aktivt deltagande av slutanvändare Tekniska aspekter är beskriven utifrån specifika behöven av slutanvändare Mobilisering av innovatörer pågår Kommunikationsplatform är utformat Mer information finns i slutrapporten

Externa länkar

Det är tävlingsplatform registrerat som resultat av projectet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.