Hotell Funktionell

Diarienummer 2014-04550
Koordinator FÖRENINGEN IDROTT FÖR HANDIKAPPADE
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt huvudmål med denna förstudie är att bredda normalitetsbegreppet då en stor grupp individer som borde tillhöra, idag marginaliserats på grund av ett förlegat ramverk. Syftet är att flytta personer med funktionsnedsättning från marginalisering och bidragsberoende till att bli delaktiga och bidragande i samhället. För att åstadkomma detta presenterar vi en framtida vision av en multifunktionell kunskapskatalysator som ska effektivisera och samtidigt långsiktigt genomföra strukturförändring i samhället. En mötesplats där tvärsektoriella innovationsprocesser frodas.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade vinstresultat för individen: ökad mobilitet, ansvarsförmåga, allmänhälsa, delaktighet, arbetsförmåga och anställningsbarhet. Allt sammantaget genererar ökad värdighet och beslutsinflytande i samhället. Förväntade vinstresultat för samhället: frigjord potential, ökade resursmedel, stort steg för slaget om jämställdhet och mångfald. Vi ser även en exponentiellt strukturförändring i samhället tack vare de tvärsektoriella samarbeten som skapas.

Upplägg och genomförande

I den ursprungliga projektplanen skulle två idéseminarium genomföras för att genom dessa skapa förutsättningar för ett framtida inkluderande hotell. Efter att ha genomfört den första och samtidigt tittat på liknande verksamheter kom vi fram till att inte ska skapa ett hotell i vanlig bemärkelse utan vinna marknadsandelar genom att även låta hotellet bli en plattform för tvärsektoriella samarbeten samt sociala innovationer. Därför har vi under senare delen av förprojekteringen fokuserat på att producera en presentation av vårt hotell som en plattform för ett kunskapscentrum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.