HoloGraphic i processindustrin

Diarienummer 2016-03944
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektets mål ar att ta fram en första prototyp baserat på Microsoft HoloLens (MS HoloLens) kopplat till processindustrin. Syftet är att göra personal i en process-industriell anläggning mer effektiv. Det har projektet gjort och en video skickas på efterfrågan. Projektet har också tagit fram en ansökan för fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

En första prototyp levererad och resultat brett kommunicerat med positivt resultat. Ansökan för fortsättning på plats med starkt industriellt intresse.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att välja ut ett antal use-case kopplade till de arbetsuppgifter som operatörer, fältoperatörer och underhållsoperatörer står inför med potentiell att göra dem effektivare med mixed reality. Efter att ha validerat dessa use-case med industriella parter utvecklade vi en första prototyp baserat på HoloLens. Prototypen presenterar hur processdata ute i fält kan visas på utrustningen, hur det data kan konfigureras, samt hur HoloLens kan stötta att hitta vägen vid evakuering eller underhållsarbete.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/holographic

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.