Högspänningproblematik associerad med snabbt switchade röntgenkällor i röntgenmaskiner

Diarienummer 2014-04179
Koordinator LUXBRIGHT AB
Bidrag från Vinnova 40 948 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Kinaresan som Dr. Johanna Rosenlind gjorde uppfyllde målen med projektet: 1) uppskattning av resurser gällande laboratorier för att korrekt kunna säkerställa resursfördelningen, 2) förankring av projektmålen för att säkerställa projektets framgång, 3) knyta viktiga kontakter med experter, och 4) skapa viktiga affärskontakter så att projektet kan gå vidare till kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och resultat från detta projekt: - uppskattningar av intresse och tillgängliga resurser från olika samarbetsparter - uppskattningar av befintliga laboratorieresurser - uppskattningar av tillgängliga experter Dessa uppskattningar kommer att underlätta en framtida kommersialisering av produkten.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet var i enlighet med ansökan som var knutet till Kinaresan. Dr. Johanna Rosenlind reste till Kina för att träffa potentiella samarbetspartner. Under dessa möten skissade och planerade de tillsammans detaljerna kring projektet. Detta medför att Luxbright vid en senare kommersialisering av produkten har bättre förståelse för olika processer och därmed kunna försäkra sig om projektresultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.