Högprestanda 60 GHz transceiver chipset för kommunikation och sensor

Diarienummer 2013-03829
Koordinator Gotmic AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka Gotmics produktutbud på 60 GHz med att skapa sändar och mottagarchip prototyper för kommande produkter på 60 GHz som är yttersta världsklass när det gäller prestanda och kostnadseffektivitet. Detta mål har överträffats då Gotmic fått fram produkter som är väsentligt bättre än vad som finns på marknaden idag.

Resultat och förväntade effekter

Gotmic har inom projektet tagit fram sändare och mottagarchip samt även effektförstärkare på 60 GHz med prestanda i världsklass. Resultaten är mycket bra och prestanda överstiger vad som finns kommersiellt tillgängligt på marknaden idag. Gotmic har ett flertal intresserade kunder inom olika segment över världen som testar dom i sina applikationer, med lovade resultat. Gotmic förväntar sig att dessa kommer att öka vår omsättning väsentligt när dessa når volymproduktion och leda till att Gotmic kan stärka sin position som en världsledande leverantör av millimetervågskretsar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med grundligt systemarbete och kontakter med flertal kunder för att fastställa kravspecar. Utvecklingen har sedan följt Gotmics arbetsmetodik för framtagande av nya prototyper/produkter med designarbete, granskningar, produktion av prototyper samt efterföljande mätningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.