Högfrekvent infrastrukturövervakning av väg och trafikinformation

Diarienummer 2013-03805
Koordinator SPRINGWORKS MACHINE AB
Bidrag från Vinnova 1 465 465 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla nya och forbattrade samhallsnyttiga informationstjanster inom transport och infrastrukturforvaltning och att forstarka svensk konkurrenskraft och kompetens inom integrerad fordonstelematik. Dessa tjänster finns färdigutvecklade, dock inte kommersialiserade. Baserat på dessa tekniker och metoder har projektet också undersökt affärsmodeller. Projektet har uppfyllt sitt syfte.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att förstärka svensk konkurrenskraft och kompetens inom integrerad fordsonstelematik, andra europeiska länder har visat stort intresse för en delmängd av projektreslutatet.

Upplägg och genomförande

Projektet har undersökt intresset rörande insamlad trafikdata hos följande aktörer: -Stockholms stads trafikkontor, -Trafikverket, intresse av trafikdata -TeliaSonera nätsidan, gör egna mätningar kontinuerligt -Postnord intresse av data för att fleet services, remote diagnostik, rutt-planering/optimering, geo-fencing etc. TeliaSonera är intresserad av att ta på sig rollen aggregera data och paketera data till intresserade mottagare. Det finns ett intresse för insamlad trafikdata, svårigheten är att komma överens om äganderätt av data och hur den ska prissättas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.