HiPeCA

Diarienummer 2014-01142
Koordinator Thin Film Electronics AB
Bidrag från Vinnova 108 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - maj 2014
Status Avslutat