HighLight ´Kostnadseffektiv lignin-baserad kolfiber för lättviktsstrukturer med hög prestanda´

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet ´Planeringsbidrag till HighLight´, var att samla ett starkt konsortium och skriva en ansökan till första steget till FP7-utlysningen ´NMP 2013.2.1-1 Developing new precursors, new processing routes and functionalisations for carbon fibres´. Ansökan som rör ett 4-årigt projekt (HighLight) har beviljats och därmed gått vidare till steg två.

Resultat och förväntade effekter

Den starka idén och den grund som lagts med avseende på organisation, resurser och konsortiets kompetens, kommer att underlätta skrivningen av slutansökan till NMP 2013.2.1-1. En beviljad slutlig ansökan kommer att ha stor positiv påverkan för förnyelse av både svensk industri och svensk materialforskning. Av det sökta beloppet beräknas cirka 45% tillfalla de svenska partnerna.

Upplägg och genomförande

Samordning har gjorts så att EU-kontoret aktivt har medverkat, med avsikt att lägga en solid grund för den fortsatta ansökan med avseende på Impact och IPR-frågor. Ett starkt konsortium från åtta europeiska länder har bildats. Projektet är organiserat i sju olika arbetspaket som dels täcker värdekedjan från råvara till färdig kompositprodukt och dels inbegriper socioekonomiska frågeställningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.