High-Q: Högkvalitativ videomedierad kommunikation för nästa generations vård i hemmet

Diarienummer 2012-03253
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat