Health 2.0 Santa Clara

Diarienummer 2016-04555
Koordinator LEARNING 2 SLEEP L2S AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Learning to Sleep behandlar och förebygger sömnproblem genom evidensbaserade digitala produkter. Företaget har funnits på den svenska marknaden i 5 år, men står nu inför en internationell lansering. Genom ett deltagande i den Nordiska delegationen vid Health 2.0 i Santa Clara och i tillhörande program påbörjas denna lansering. Deltagandet har resulterat i en lansering av företagets första konsumentprodukt på den amerikanska marknaden samt etablerandet av ett kontor i Silicon Valley.

Resultat och förväntade effekter

Deltagandet i projektet ledde till följande resultat: - Lansering av produkten Sleep på den amerikanska marknaden - Kontakter med amerikanska riskkapital bolag - Etablerat kontor på amerikanska västkusten Utöver detta har även andra typer av partnerskap skapats bl a med andra aktörer inom området digital hälsa.

Upplägg och genomförande

Under projektet har företaget: - deltagit i den nordiska paviljongen på konferensen - deltagit i pitch aktiviteter på konferensen - varit aktivt på web seminarier före och efter konferensen - deltagit i nätverksaktiviteter i Silicon Valley - genomfört gemensamma möten och besök LTS blev också uttaget att vara med och pitcha på Microsoft Reactor i San Fransisco som en effekt av pitchen på Health 2.0

Externa länkar

Hemsida för Learning to Sleep som beskriver företaget

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.